ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ - ΥΛΙΚΑ ΘΕΡΜΟΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗΣ

Η θερμοσυρρίκνωση πλαστικών φιλμ χρησιμοποιείται τελευταία όλο και περισσότερο για την συσκευασία διαφόρων προϊόντων, από τρόφιμα μέχρι σκάφη.

Το φιλμ θερμοσυρρίκνωσης ή Shrink Film ή Shrink Wrap αποτελείται από ένα πολυμερές πλαστικό.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες Shrink Film διαθέσιμες στην αγορά και η επιλογή της καταλληλότερης, εξαρτάται από αρκετές παραμέτρους όπως ,το συσκευαζόμενο προϊόν, τις συνθήκες που συσκευάζουμε αλλά και από τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που έχουμε από το τελικό πακέτο, για παράδειγμα την αντοχή, την παρουσίαση, την διαφάνεια κ.λ.π. υπάρχουν Shrink Film (θερμοσυρρικνούμενο Φιλμ), Πολυολεφίνης, PVC και άλλα, που μπορεί να είναι είτε μονοστρωματικά είτε πολυστρωματικά.

Η τεχνική της θερμοσυρρίκνωσης βασίζεται στην ιδιότητα του πλαστικού φιλμ να συρρικνώνεται και να σφίγγει πάνω σε οτιδήποτε καλύπτει εφόσον θερμανθεί.

Ένα Shrink Film μπορούμε να το κάνουμε να συρρικνώνει στην μια διάσταση (μονόδρομη συρρίκνωση) ή και στις δυο διαστάσεις (bi-directional). Τα Films μπορούν να διαταθούν όταν είναι ζεστά και προσανατολίζουν τις αλυσίδες των μορίων τους ανάλογα με την κατεύθυνση που διατάσσονται. Εάν στη συνέχεια το ψύξουμε , τότε το Film διατηρεί τα χαρακτηριστικά που πήρε με την εν θερμώ διάσταση (πάχος, πλάτος).Στη συνέχεια αν ξανά θερμάνουμε το φιλμ τείνει να πάρει τις διαστάσεις που είχε στην προηγούμενη κατάστασή του. Πριν από την διάταση οι αλυσίδες των μορίων του Φιλμ ή του Σωλήνα έχουν μια τυχαία κατεύθυνση σαν να βλέπουμε ένα πιάτο μακαρόνια τυλιγμένα , μπλεγμένα μεταξύ τους. Όταν όμως επιβάλουμε μια δύναμη έλξης ευθυγραμμίζουμε και δίνουμε κατεύθυνση και προσανατολισμό στις αλυσίδες των μορίων. Αν στη συνέχεια τα ψύξουμε, θα παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση. Εάν τώρα επαναθερμανθούν, η θερμική ενέργεια επιτρέπει στις αλυσίδες των μορίων να συρρικνωθούν και να πάρουν την πρώτη τους μορφή. Η οικογένεια των Shrink Film έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια με διάφορους πολυστρωματικούς τύπους Film. Ανάλογα με το είδος του πλαστικού των στρώσεων (PE.LD, PE.HD, PP, EVA, PVC κ.λ.π.), προσδίδουμε διάφορα χαρακτηριστικά ή ιδιότητες στο τελικό πολυστρωματικό Shrink Film.

Τα πλεονεκτήματα της θερμοσυρρίκνωσης σαν μέθοδος συσκευασίας είναι πολλά:

1) Μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε μια γραμμή παραγωγής σαν μια on line διεργασία με αποτέλεσμα να υπάρχει ροή των προϊόντων μέχρι και την τοποθέτηση των προϊόντων στην παλέτα.

2) Προστατεύει άριστα τα προϊόντα από υγρασία σκόνη αλλοιώσεις κ.λ.π. και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι και αεροστεγής

3) Βοηθάει την εύκολη τοποθέτηση των προϊόντων σε παλέτες και γενικότερα ευνοεί την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων μέχρι τον τελικό καταναλωτή.

4) Το ανά συσκευαζόμενη μονάδα κόστος είναι πολύ χαμηλό.