ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΛΑΪΣ- Unilever Knorr ΑΒΕΕ
ΟΛΥΜΠΟΣ Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε
Παλίρροια - Σουλιώτης Α.Ε.
ΔΕΛΤΑ Α.Ε. VIVARTIA A.B.E.E.
ΒΟΤΟΜΟΣ Α.Ε. - ZAROS
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α.Ε.
ROLCO ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ
ΕΛΑΝΘΗ ΑΒΕΕ