ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Ρολά συσκευασίας από 5cm έως 130cm και πάχος από 20 μικρά έως 200 μικρά, τυπωμένα ή ατύπωτα για τις συσκευασίες εντύπων, φαρμάκων, λευκών ειδών κ.λ.π.

Τα ανωτέρω films μπορούν να είναι διάφανα ή χρωματιστά, τυπωμένα ή ατύπωτα. Επίσης αναλόγως με τις ανάγκες σας επιλέγουμε και το είδος του υλικού όπως PE LD ή PE MD ή PP.

ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 01 ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 02 ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 03 ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 04 ΦΙΛΜ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 05