ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

NOVOPACK ΕΠΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τηλ.: 210 3454303

Fax : 210 3454435

ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ ΠΛΑΤΑΝΑΣ 4, ΤΑΥΡΟΣ, 17778

E-mail: novopack@novopack.gr